วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

รักษาวิถีชีวิตร่มเย็น มุ่งเน้นคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ (Mission)

  1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อย่างทั่วถึง
  2. ส่งเสริมชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามทางธรรมชาติ
  3. ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา  พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  4. การมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพของชุมชน
  5. รักษาสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกพื้นที่สูงอย่างมีระบบและกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในชุมชน
  6. ส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข และงานกีฬา การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขของชุมชนโดยชุมชน
  7. บริหารจัดการพัฒนาองค์กร และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ราคาน้ำมัน

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

000100514
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
188
410
98699
4700
8306
100514

Your IP: 100.26.179.196
2020-01-21 02:03