คลิกเอกสารที่นี้  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแม่นาเติงนอก-บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page