องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อลดปริมาณขยะทั่วไปและขยะพลาสติก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมย่อย “มาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการที่ทุกงานราชการต้องดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page