องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลแม่นาเติง และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลแม่นาเติง เข้าร่วมกิจกรรม "พักตับ พักเหล้า เข้าพรรษา" สู่การเป็นบุคคลต้นแบบและยกระดับสู่การเป็นครอบครัวปลอดเหล้าตำบลแม่นาเติง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page