วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงสร้อย 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

ได้จัดเวทีประชาคมขอความร่วมมือในการตรวจสอบพื้นที่

และยืนยันความต้องการโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ 3

ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีผู้เข้าร่วมประชาคม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง หมู่ที่ 3

กำนันตำบลแม่นาเติงและประชาชน บ้านม่วงสร้อย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page